RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Brisanje iz evidencije o prebivalištu (čl. 13., st. 3. ZOPIBG)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)