RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zastara prava na razrez poreza (čl. 23. ZOPNPN)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)