RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Plaćanje sudske pristojbe (čl. 16., st. 1., t. 2. ZOSP)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)