RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Utvrđivanje visine najamnine (čl. 33. ZOPND)
  • Prisilna naplata poreza (čl. 67. ZOPND)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)