RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2002
  • Članak:Stečajno pravo
  • Stranica:130.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Primjena odredaba zakona o parni čnom postupku u stečajnom postupku (čl. 6. SZ-a)
  • Prethodni postupak - mjere osiguranja (čl. 44. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)