RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Dioničko društvo - pravo glasa (čl. 291. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)