RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Sukob nadležnosti između sudova razne vrste (čl. 23. ZPP-a)
  • Svrsishodna delegacija (čl. 68. ZPP-a)
  • Naknada parničnih troškova - zahtjev (čl. 164. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)