RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2002
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:127.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu (čl. 104. ZR-a)
  • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)
  • Otpremnina (čl. 118. ZR-a)
  • Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca (čl. 129. ZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)