RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prijenos dionica koje glase na ime (čl. 227. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)