RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2002
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:126.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Odgovornost za štetu (čl. 154. ZOO-a)
  • Opseg naknade materijalne štete (čl. 189. ZOO-a)
  • Opozivanje darovanja (čl. 947. bivšeg OGZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)