RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Komunalna naknada i pljenidba udjela u kapitalu društva (čl. 20., st. 6. ZOKG)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)