RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2003
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:125.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Prestanak ugovora o radu (čl. 103. ZR)
  • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZOR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)