RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Prestanak članstva u upravi društva
 • Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka
 • Likvidacija trgovačkog društva - obustava ovrhe
 • Zastara tražbine s naslova troškova održavanja zajedničkih dijelova zgrade
 • Zastupnik bez punomoći
 • Izvansudsko tumačenje ugovora
 • Promjena imatelja poslovnog udjela
 • Ključ u ruke
 • Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
 • Temeljni kapital banke
 • Charter licenca i naknada
 • Stjecanje prava na godišnji odmor i prenošenje godišnjega odmora u sljedeću godinu
 • Otkaz, otkazni rok i trudnoća
 • Zaustavljanje tijeka otkaznoga roka
 • Ovršni postupak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)