RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Pravo na naknadu za ulaganja zaštićenog najmoprimca
 • Dnevni i tjedni raspored radnog vremena
 • Zabrana otkaza ugovora o radu
 • Otpremnina i program zbrinjavanja viška radnika
 • Prestanak radnoga odnosa radnika s profesionalnom nesposobnošću
 • Prestanak ugovora o radu
 • Ništav ugovor i kapara
 • Javnost vlasništva u području javnog priopćavanja
 • Zapošljavanje stranaca
 • Upravljanje radnim strojem bez tehničkog pregleda
 • Odgovornost vlasnika brodice
 • Zadržavanje prava na prijeboj tražbine
 • Donošenje rješenja o nenadležnosti suda
 • Zabrana prodaje alkoholnih pića maloljetnim osobama
 • "Raskid" radnog odnosa
 • Oporezivanje smanjenog temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
 • Vlasništvo nekretnina inozemnih osoba
 • Prestanak zakupa otkazom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)