RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2003
  • Članak:Porezno pravo
  • Stranica:120.
  • Autor/i:

Sažetak:

    O dopuštenosti posebnog poreza na upotrebljavana motorna vozila za "uvezena" vozila prema pravu Europske zajednice - finski posebni porez na motorna vozila nije porez na promet proizvoda i usluga

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)