RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Postupak davanja primjerene naknade/otpremnine kod ugovora o vođenju poslova i ugovora o prijenosu dobitka: Poslovna vrijednost kod prava na dopunu otpremnine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)