RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Valjano i potpuno dokumentiranje troškova usluga za njihovo porezno priznanje (čl. 14. ZOPND)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)