RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Oslobođenje od polaganja državnog stručnog ispita (čl. 127., st. 5. ZODSIN)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)