RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zabrana konkurencije (čl. 248. ZTD)
  • Zastupanje društva (čl. 426. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)