RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2003
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:110.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Ništavi ugovori - ništavost (čl. 103. ZOO-a)
  • Naknada štete u slučaju teškog invaliditeta neke osobe (čl. 201. ZOO-a)
  • UGovor o zakupu - zakupodavac (čl. 567. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)