RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Rekonstrukcija stana u poslovni prostor (čl. 82., st. 2. ZOV)
  • Priključak građevine na javnu kanalizaciju (čl. 82., st. 1., al. 2. ZOV)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)