RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2003
  • Članak:Ovršni postupak
  • Stranica:94.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Prigovor treće osobe - upućivanje na parnicu (čl. 56. OZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)