RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2003
  • Članak:Pomorsko pravo
  • Stranica:93.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe (čl. 844. PZ)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)