RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ostavka na dužnost zamjenika gradonačelnika i aktiviranje vijećničkog mandata u gradskom vijeću
  • Primjena odredbi zakona na postupak imenovanja pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u jedinici lokalne samouprave i nespojivosti obavljanja dužnosti direktora trgovačkog društva u vlasništvu te iste jedinice
  • Radni staž u tijelima državne uprave kao uvjet za stjecanje prava na jubilarnu nagradu
  • Mora li pročelnik jedinstvenog upravnog odjela u jedinici lokalne samouprave biti profesionalac ili može te poslove obavljati samo sa pola radnog vremena odnosno kroz četiri sata dnevno
  • Ostvarivanje prava na troškove promidžbe za izbore članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Državni stručni ispit obvezno se polaže kao poseban uvjet za obavljanje poslova u tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, dok stručni ispit za zvanje liječnika polagao se i polaže se kao uvjet za samostalan rad u zdravstvenoj struci (strukovni ispit)
  • Računanje radnog staža za obračun plaće državnog službenika i namještenika korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, a s obzirom na to da radi četiri sata dnevno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)