RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Finan. i pos.izvješća za čet. tromjesječje 99. "velika" dionička društva dostavljaju VP do kraja 00
  • Stranica:71.
  • Autor/i:Mr. sc. Stipe MILIČEVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)