RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)
  • Nadoknada parničnih troškova (čl. 154. ZPP-a)
  • Postojanje parnice (čl. 194. ZPP-a)
  • Vještačenje (čl. 251. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)