RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2004
  • Članak:Autorsko pravo
  • Stranica:112.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Oblik autorskog ugovora (čl. 55. ZAP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)