RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  PDV na usluge nadzora, savjetovanja i dr., obavljene brodarskim kompanijama
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na bojanku
 • PDV na troškove kojima matična kuća tereti poslovne jedinice u inozemstvu i transfer neto dobiti
 • Porez na dodanu vrijednost - usluge organiziranja ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda
 • Obračun PDV-a na uslugu naplaćenu iz sredstava dobivenih od Ministarstva gospodarstva
 • Povrat PDV-a javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima
 • Povrat poreza na dodanu vrijednost - naputak
 • PDV - primjena čl. 71., st. 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - unutarnja proizvodnja
 • Osnovica za obračun PDV-a - prodaja ribolovnih dozvola
 • Smanjenje Porezne obveze zbog nemogućnosti naplate
 • Obračun PDV-a na svotu primljenog jamstva na ime zakupnine
 • Obračun PDV-a za obavljenu uslugu najma soba i apartmana u vlastito ime i za vlastiti račun

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)