RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novelama Zakona o radu određeno je da u trgovačkom društvu (tj. ustanovi) u kojem RH ili jedinica lokalne samouprave drži više od 25% udjela, jedan član nadzornog odbora (tj. odgovarajućeg tijela) mora biti predstavnik radnika.

U tom smislu autor u ovome članku upućuje na odgovarajuće zakonsko uređenje i obveze imatelja udjela u trgovačkim društvima i ustanovama, te dvojbi koje se javljaju u tumačenju i primjeni tog uređenja. Također se ukazuje na stanovite radnje i moguće nomotehničke pristupe u postupku usklađenja sastava tijela trgovačkih društava i ustanova s navedenim Novelama, i to prvenstveno polazeći od položaja jedinica lokalne samouprave, kao imatelja udjela u trgovačkim društvima i ustanovama. Uz to, daju se i ogledni primjeri akata koje donose tijela jedinice lokalne samouprave.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)