RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Premda je člankom 156. Zakona o javnom bilježništvu predviđena mogućnost da javni bilježnici provode određene radnje u ostavinskom postupku, ta se mogućnost nije mogla ostvariti sve do donošenja novog Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03. - u daljnjem tekstu: ZON) kojim su ustanovljena pravila koja određuju postupanje i ovlasti javnih bilježnika kao sudskih povjerenika u ostavinskim predmetima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)