RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porezno-dužnički odnos je dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici toga odnosa ostvaruju svoja prava i obveze. U sudionike toga odnosa ubrajamo porezno tijelo, poreznog dužnika i poreznog jamca. Dakle, porezno-dužnički odnos je obvezni odnos, i to dvostrano obveznopravni odnos u kojem njegovi sudionici ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje obveze.

U tom kontekstu određena su prava koja proistječu iz porezno-dužničkog odnosa, i to prava poreznog tijela i prava poreznog obveznika, o čemu šire pišemo u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)