RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prilikom posljednje revizije Jednoobraznih pravila za dokumentarne akreditive (JP 500) u članku 13.a, navedeno je da su banke dužne ispitivati dokumente prezentirane u okviru nekog dokumentarnog akreditiva s "razumnom pažnjom" kako bi utvrdile odgovaraju li ti dokumenti "po svom vanjskom izgledu uvjetima i uslovima akreditiva", a to će utvrđivanje banke provoditi u skladu s "međunarodnom standardnom bankarskom praksom" kako se ta odražava u odredbama Jednoobraznih pravila. JP 500 su zaista u mnogim svojim odredbama odražavala standardnu međunarodnu bankarsku praksu, ali u vrijeme kad su ona objavljena (1993.) ta praksa nije bila potpuna, te nije bila nigdje skupljena i jasno izložena. Da bi se to stanje ispravilo, MTK je u okviru svoje Bankarske komisije osnovala posebnu radnu skupinu sa zadatkom da formulira pravila koja se mogu nazvati "međunarodna standardna bankarska praksa" u pogledu ispitivanja dokumenata u okviru akreditivnog poslovanja. Ta je radna skupina, nakon rada koji je trajao dvije i pol godine, nedavno objavila dokument pod naslovom Međunarodna standardna bankarska praksa (MSBP) za ispitivanje dokumenata u okviru dokumentarnih akreditiva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)