RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2003
  • Članak:Objava rezultata poslovanja
  • Stranica:188.
  • Autor/i:

Sažetak:

    TLM- Tvornica lakih metala d.d., Šibenik
  • Vodogradnja Osijek d.d.
  • Veterina d.o.o., Kalinovica

Članak trenutno nije dostupan u pdf formatu.

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)