RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Bilješke uz financijske izvještaje 1999.
  • Stranica:65.
  • Autor/i:Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
    Prof. dr. sc. Petar PROKLIN, dipl. oec.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)