RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Izvješće o promjeni glavnice
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)