RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 13. rujna 2003. primjenjuje se novi Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 140/03.). Između ostalog ovim Pravilnikom uređuje se i način izvješćivanja o obračunanim doprinosima i porezu na dohodak iz plaća i drugih primitaka na obrascima ID, IDD i IDD1 koji su nešto izmijenjeni u odnosu na dosad primjenjivane obrasce. U ovom članku upućujemo na početak primjene tih odredaba Pravilnika i ogledne primjere popunjenih obrazaca.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)