RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U novom setu odluka, njih šest, koje su dio regulative deviznog sustava, dvije od njih koje uređuju dio deviznog poslovanja navedenog u naslovu teksta, pripadaju onima zbog kojih je bila do dana njihovog stupanja na snagu ograničena primjena pripadajućih odredaba Zakona o deviznom poslovanju.

Riječ je o Odluci o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji i Odluci o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima.

Obje odluke objavljene su u Narodnim novinama, br., 146., od rujna 2003., a stupile su na snagu 25. IX. 2003.

Ovom prilikom upozoravamo na to da je uz ovaj set odluka donesena i Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (Nar. nov., br. 145/03.). S obzirom na to da se ova odluka primjenjuje tek od 1. siječnja 2004. o njoj ćemo pisati u jednom od idućih brojeva časopisa.

K tomu, Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom počinje se primjenjivati tek od 1. siječnja 2005. Uz nju se očekuje, radi odgovarajućeg provođenja, donošenje uputa za njenu primjenu, o čemu ćemo pisati naknadno.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)