RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 10. rujna 2003. Savjet Hrvatske narodne banke donio je šest odluka koje se temelje na Zakonu o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.). Skupa s odlukama koje je donio Savjet odnosno guverner Hrvatske narodne banke u srpnju 2003. (njih osam), podzakonska regulativa sadrži ukupno 12 odluka i jednu uputu. Od ukupno planirane podzakonske regulative čije donošenje je u nadležnosti Hrvatske narodne banke preostalo je donošenje odluke kojom će se propisati obveza izvješćivanja o kapitalnim poslovima (o izravnim ulaganjima, poslovima s vrijednosnim papirima, kreditnim poslovima i depozitnim poslovima) te Uputa za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)