RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novelom Zakona o ugostiteljstvu produžen je rok za ponovnu kategorizaciju i utvrđivanje posebnog standarda i posebne kvalitete, te delegirana nadležnost sa Ministarstva turizma na nadležne urede, što će sigurno imati pozitivnih učinaka jer će zainteresirani ugostitelji očigledno brže i efikasnije dolaziti do potrebnog rješenja, koje je nužan uvjet za početak obavljanja djelatnosti.

O tome i drugim novostima piše u nastavku naša suradnica iz Državnog inspektorata.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)