RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

ATA karnet je carinski dokument temeljem kojeg se carinski postupak privremenog uvoza robe s potpunim oslobođenjem od plaćanja carine i poreza, postupak privremenog izvoza robe, kao i provozni postupak (tranzit) obavlja bez podnošenja nacionalnih carinskih isprava. Stoga ATA karnet zamjenjuje nacionalnu carinsku deklaraciju i svu ostalu dokumentaciju koja se uobičajeno prilaže uz carinsku deklaraciju.

Više o tome pročitajte u ovom članku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)