RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Podsjećamo da smo ove godine u broju 5/03., str. 87. i broju 7/03., str. 101. objavili niz odgovora koji mogu, ako ste imali takav ili sličan problem, riješiti ili pomoći u rješavanju i vašeg slučaja. Ovim izborom nastavljamo našu praksu u kojoj savjetnici RRiF-a odgovaraju na pitanja koja su se pojavila u proteklom razdoblju.

    Mora li se obračunati i platiti porez na dohodak od kapitala prilikom isplate menadžerske nagrade koja tereti dobitak 2002. godine iako se ta isplata smatra dohotkom (plaćom) zaposlenika?
  • Kada i na koji način porezni obveznik može smanjiti poreznu osnovicu te ispraviti prethodno izdani račun za isporuku dobra ili obavljene usluge?
  • Gdje se mogu dobiti podatci o brojevima računa poslovnih subjekata?
  • Mogu li domaće pravne osobe za potrebe službenog puta kupiti stranu gotovinu kod ovlaštenog mjenjača?
  • Može li obrtnik biti stranac?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)