RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uputa ponuditeljima za izradu ponude u postupku javnog nadmetanja i u drugom stupnju ograničenog postupka nadmetanja su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Jedan od bitnih podataka u okviru upute ponuditeljima je i način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koje ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti.

Što bi sve moglo pri dokazivanju sposobnosti biti važno, pojašnjava autorica u slučaju nadogradnje objekta za što se provodi postupak javnog nadmetanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)