RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od brojnih odgovornih zadataka menadžmenta trgovačkog društva, važnu ulogu ima i upravljanje likvidnošću, a u sklopu toga ključno mjesto zauzima naplata potraživanja. Tim više što je nelikvidnost za trgovačka društva kobna, jer kada ona traje duže vremensko razdoblje obično prelazi u nesposobnost plaćanja. To je najčešći uzrok sve brojnijih stečajeva i likvidacija trgovačkih društava. Sukladno Stečajnom zakonu1 nesposobnost za plaćanje trgovačkog društva je jedan od dvaju stečajnih razloga na temelju kojih se pokreće i otvara stečajni postupak nad trgovačkim društvom. S obzirom na to da je likvidnost u smislu naplate potraživanja u našim gospodarskim uvjetima još uvijek ozbiljan problem za menadžment, potrebno mu je pridati posebnu pozornost.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)