RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Računovodstveni obračun prava na zagađivanje
  • Financijska međuizvješća IAASB
  • Standardi vrednovanja za 2003.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)