RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na svom redovitom mjesečnom zasjedanju održanom 22. - 24. srpnja 2003., Odbor je nastavio raspravu o poboljšanju postojećih računovodstvenih standarda. Posebna se rasprava vodila o MRS-u 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja, MRS-u 8 - Računovodstvene politike, promjene procjena i pogreške, MRS-u 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS-u 17 - Najmovi, te MRS-u 40 - Uložena imovina.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)