RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posebnost poslovanja osoba koje pri iskazivanju poslovnih događaja moraju koristiti pravila propisana proračunskim računovodstvom, unosi dvojbe oko načina njihova knjigovodstvenog iskazivanja.

S obzirom na to da ne postoji pravilnik kojim bi se, kao što je to bilo svojstveno prijašnjim istovrsnim računovodstvenim pravilima, detaljno propisivao način knjiženja prepoznatljivih poslovnih događaja, u ovom članku istražujemo bit poslovnih događaja u svezi s udjelima u novčanim investicijskim fondovima, s vrijednosnim usklađenjem imovine, s rezerviranjima, s proračunskom zalihom, s povratom poreza na dodanu vrijednost i s iskazivanjem potraživanja, te dajemo prijedloge knjiženja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)