RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uredba o primjeni MRS-ova u zemljama članicama EU usvojena je 19. srpnja 2002. U preambuli Uredbe se ističe da se s ciljem boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta od kompanija čijim dionicama se javno trguje, pri izradi konsolidiranih financijskih izvješća, mora zahtijevati primjena jedinstvenog seta visokokvalitetnih međunarodnih računovodstvenih standarda, te da su oni doista globalni standardi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)