RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovna politika uprave bit će učinkovita ako se zasniva na primjeni znanstvenih spoznaja i kombinaciji čimbenika poslovanja. Mnogo je tih čimbenika a informacije proizašle iz odabranog postupka obračuna tro- škova jedne su od njih. Računovodstvo ima, uz ostalo, zadaću osigurati informacije o obračunu troškova prema zahtjevu uprave, ali i propisanom postupku za financijsko izvješćivanje. Kada uprava za potrebe odlučivanja prihvati informacije proizašle iz propisanog postupka obračuna troškova, onda računovodstvo osigurava samo te informacije. U praksi uvijek ne mora biti tako, jer različiti postupci obračuna troškova ne pružaju informacije jednakih kvalitetnih obilježja i pouzdanosti za donošenje odluka. Zato nerijetko uprava zahtijeva od računovodstva pripremu obračuna troškova odabranom metodom. U ovom članku je u središtu pažnje obračun troškova doprinosa učinka pokriću fiksnih troškova i financijskog rezultata.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)