RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Današnje financijsko poslovanje je puno rizičnije od onoga u prošlosti. Drugu polovicu 20. stoljeća obilježile su brojne promjene, što pokazuje da se financijsko okruženje drastično promijenilo. Nestalnost trži- šnih cijena (kamatnih stopa, deviznih tečajeva, cijena sirovina) ne samo da utječe na uspješnost poslovanja poduzeća i ostvarivanje maksimalnih koristi za vlasnike, već u velikoj mjeri određuje opstanak poduzeća i njegovo preživljavanje u globalnom svjetskom okruženju. Nestalnost cijena utječe također na poslovne partnere poduzeća i na njihovo poslovanje te posredno na mogućnost ispunjavanja njihovih obveza prema nama. Nesigurnost tržišnih cijena znači za poduzeće i nesigurnost zbog mogućeg povećanja zaduženosti ili smanjenja opsega sredstava, što pokazuje da se sve izloženosti financijskim rizicima konačno odražavaju i na platnu sposobnost i likvidnost poduzeća. Opširnije o tome u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)