RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mogućnost korištenja okvirnog kredita što ga poslovne banke odobravaju sudionicima u platnom prometu koji kod njih vode svoje račune za redovno poslovanje, prava je pomoć za održavanje tekuće likvidnosti poduzetnika. O tome kako knjižiti poslovne događaje kada se račun nađe u "minusu" pročitajte u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)